Εμποτισμός Ξυλείας

Ο σωστός εμποτισμός ξύλου γίνεται σε τρείς διαδοχικές φάσεις κενό-πίεση-κενό, με διάλυμα χημικού παρασκευάσματος. Το εμποτισμένο ξύλο, αποκτά ένα πράσινο χρωματισμό και γίνεται κατάλληλο για χρήσεις, όπου το ξύλο είναι εκτεθειμένο σε προσβολή από σάπισμα είτε από ξυλοφάγο έντομο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα Ιστοσελίδα

Προσπαθώντας πάντα μέσα από την καθημερινότητα μας να γινόμαστε καλύτεροι, ανανεώσαμε την εικόνα μας στο διαδίκτυο με τη δημιουργία της νέας μας εταιρικής ιστοσελίδας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ