ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στο νησί της Ρόδου από τον κ. Κωνσταντίνο Σπανό ο οποίος ήταν μέλος εταιρείας εμπορίου ξυλείας .

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γνώσεις μας πάνω στο ξύλο ξεπερνούν τα 55 χρόνια αφού ο ιδρυτής της ασχολήθηκε πριν από το εμπόριο με ξυλουργικές εργασίες.

Το άλλο μέλος της εταιρείας είναι ο κ. Τάκης Σπανός ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο από το 1988 και έχει τώρα την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

Η επιχείρηση έχοντας μια συνεχή ανοδική πορεία εδρεύει από το 2002 σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους που εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα προϊόντα.