Εμποτισμός Ξυλείας

  • Ο σωστός εμποτισμός ξύλου γίνεται σε τρείς διαδοχικές φάσεις κενό-πίεση-κενό, με διάλυμα χημικού παρασκευάσματος.
  • Το εμποτισμένο ξύλο, αποκτά ένα πράσινο χρωματισμό και γίνεται κατάλληλο για χρήσεις, όπου το ξύλο είναι εκτεθειμένο σε προσβολή από σάπισμα είτε από ξυλοφάγο έντομο.
  • Το εμποτισμένο ξύλο έχει μεγάλη αντοχή, ακόμα και όταν ευρίσκεται μέσα στο έδαφος για δέκα και πλέον χρόνια, γι’ αυτό χρησιμοποιείται στην κατασκευή θερμοκηπίων, περιφράξεων κλπ.
  • Το εμποτισμένο ξύλο δεν είναι επικίνδυνο ούτε για τον άνθρωπο, ούτε για τα ζώα, έντομα και φυτά. Γενικώς είναι απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον όπως και το μη εμποτισμένο ξύλο
  • Το εμποτισμένο ξύλο επιδέχεται κάθε διαμόρφωση, επεξεργασία, βερνίκωμα, βαφή κλπ. Η προστασία του ξύλου με τον εμποτισμό γίνεται με την εισχώρηση του χημικού παρασκευάσματος, που καθιστά τις θρεπτικές ουσίες του ξύλου, ακατάλληλες, για τη διατροφή και ανάπτυξη των εντόμων που το προσβάλλουν. Το πόσο εισχωρεί το υλικό εμποτισμού στο ξύλο εξαρτάται από το είδος του ξύλου, τη φύση και δομή των κυττάρων του και διαφέρει κατά περίπτωση. Για το λόγο αυτό προτιμούμε ο εμποτισμός του ξύλου να γίνει αφού προηγηθεί τυχόν επεξεργασία και διαμόρφωση του ξύλου με πλάνισμα, κοπή εντορμών, τρυπήματα κλπ.