ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες για Μπαταρίες Κουζίνας.

Μπαταρίες Πάγκου - Νεροχύτη

Μπαταρίες Πάγκου - Νεροχύτη

Μπαταρίες Τοίχου

Μπαταρίες Τοίχου

Μπαταρίες Παραθύρου - Βυθιζόμενες

Μπαταρίες Παραθύρου - Βυθιζόμενες

Μπαταρίες Φίλτρου

Μπαταρίες Φίλτρου