ΈΝΘΕΤΟΙ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

Apell Amalthea 9625

Apell Amalthea 9625

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 86x51
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Amalthea 9672

Apell Amalthea 9672

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 79x50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Anniversario 8110

Apell Anniversario 8110

Βάθος (εκ.): 19
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 60
Apell Anniversario 8116

Apell Anniversario 8116

Βάθος (εκ.): 19
Διάσταση (εκ.): 116 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Anniversario 8312

Apell Anniversario 8312

Βάθος (εκ.): 19
Διάσταση (εκ.): 100 x 50
Ερμάριο (εκ.): 100
Apell Anniversario 8320

Apell Anniversario 8320

Βάθος (εκ.): 18
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Anniversario 8330

Apell Anniversario 8330

Βάθος (εκ.): 18
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Anniversario 8380

Apell Anniversario 8380

Βάθος (εκ.): 18
Διάσταση (εκ.): 79 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Area 8215

Apell Area 8215

Βάθος (εκ.): 16
Διάσταση (εκ.): 100 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Area 8216

Apell Area 8216

Βάθος (εκ.): 16
Διάσταση (εκ.): 116 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Area 8230

Apell Area 8230

Βάθος (εκ.): 16
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Criteria CR860

Apell Criteria CR860

Βάθος (εκ.): 22
Διάσταση (εκ.): 86 x 51
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Iris 9320

Apell Iris 9320

Βάθος (εκ.): 22
Διάσταση (εκ.): 89,7x51
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Linear 8510

Apell Linear 8510

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 60
Apell Linear 8515

Apell Linear 8515

Βάθος (εκ.): 21,5
Διάσταση (εκ.): 100 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Linear 8516

Apell Linear 8516

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 116 x 50
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Linear 8520

Apell Linear 8520

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Linear 8530

Apell Linear 8530

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Linear 8540

Apell Linear 8540

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 100 x 50
Ερμάριο (εκ.): 100
Apell Linear 8580

Apell Linear 8580

Βάθος (εκ.): 21
Διάσταση (εκ.): 79 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Linear Plus LNP1001

Apell Linear Plus LNP1001

Βάθος (εκ.): 21,5
Διάσταση (εκ.): 100x50
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Linear Plus LNP1161

Apell Linear Plus LNP1161

Βάθος (εκ.): 21,5
Διάσταση (εκ.): 116 x 50
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Linear Plus LNR75

Apell Linear Plus LNR75

Βάθος (εκ.): 20
Διάσταση (εκ.): 75 x 51
Ερμάριο (εκ.): 80
Apell Pura 861

Apell Pura 861

Βάθος (εκ.): 20,9
Διάσταση (εκ.): 87x51
Ερμάριο (εκ.): 90
Apell Sinphonia 9520

Apell Sinphonia 9520

Βάθος (εκ.): 24,5
Διάσταση (εκ.): 86x50
Ερμάριο (εκ.): 90