ΈΝΘΕΤΟΙ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

Carron Aruba 6050 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6050 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6050

Carron Aruba 6050

Βάθος (εκ.): 23,5
Διάσταση (εκ.): 56 x 50
Ερμάριο (εκ.): 60
Carron Aruba 6075 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6075 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6075

Carron Aruba 6075

Βάθος (εκ.): 23,5
Διάσταση (εκ.): 78 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Carron Aruba 6100 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6100 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6100

Carron Aruba 6100

Βάθος (εκ.): 22,5
Διάσταση (εκ.): 78 x 50
Ερμάριο (εκ.): 60
Carron Aruba 6105 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6105 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6105

Carron Aruba 6105

Βάθος (εκ.): 22,5
Διάσταση (εκ.): 100 x 50
Ερμάριο (εκ.): 60
Carron Aruba 6160 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6160 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6160

Carron Aruba 6160

Βάθος (εκ.): 22,5
Διάσταση (εκ.): 62 x 50
Ερμάριο (εκ.): 45
Carron Aruba 6200 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6200 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6200

Carron Aruba 6200

Βάθος (εκ.): 22,5 / 20,5
Διάσταση (εκ.): 78 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Carron Aruba 6205 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6205 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6205

Carron Aruba 6205

Βάθος (εκ.): 23,5 / 22,5
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 90
Carron Aruba 6210 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6210 Χρωματολόγιο

Carron Aruba 6210

Carron Aruba 6210

Βάθος (εκ.): 22,5
Διάσταση (εκ.): 116 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Carron Debut 105 Χρωματολόγιο

Carron Debut 105 Χρωματολόγιο

Carron Debut 105

Carron Debut 105

Βάθος (εκ.): 20
Διάσταση (εκ.): 97 x 50
Ερμάριο (εκ.): 60
Carron Debut 210 Χρωματολόγιο

Carron Debut 210 Χρωματολόγιο

Carron Debut 210

Carron Debut 210

Βάθος (εκ.): 19
Διάσταση (εκ.): 116 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Debut 286 Χρωματολόγιο

Debut 286 Χρωματολόγιο

Debut 286

Debut 286

Βάθος (εκ.): 20
Διάσταση (εκ.): 86 x 50
Ερμάριο (εκ.): 80
Carron Fiji 5040 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5040 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5040

Carron Fiji 5040

Βάθος (εκ.): 20,3
Διάσταση (εκ.): 42,5 x 52
Ερμάριο (εκ.): 45
Carron Fiji 5050 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5050 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5050

Carron Fiji 5050

Βάθος (εκ.): 20,3
Διάσταση (εκ.): 58,5 x 52
Ερμάριο (εκ.): 60
Carron Fiji 5075 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5075 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5075

Carron Fiji 5075

Βάθος (εκ.): 20,3
Διάσταση (εκ.): 80 x 52
Ερμάριο (εκ.): 80
Carron Fiji 5200 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5200 Χρωματολόγιο

Carron Fiji 5200

Carron Fiji 5200

Βάθος (εκ.): 20,3
Διάσταση (εκ.): 80 x 52
Ερμάριο (εκ.): 80