ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

ZOG 516 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 516 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 518 ΧΡΥΣΟ

ZOG 518 ΧΡΥΣΟ

ZOG 520 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 520 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 521 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 521 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 530 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ ΟΡΟ

ZOG 530 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ ΟΡΟ

ZOG 532 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 532 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 540 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 540 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 542 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ ΟΡΟ

ZOG 542 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ ΟΡΟ

ZOG 543 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 543 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 544 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ-ΟΡΟ

ZOG 544 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ-ΟΡΟ

ZOG 550 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 550 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 561 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 561 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 562 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 562 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 563 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 563 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 571 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 571 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 572 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 572 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 574 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 574 ΜΠΡΟΝΖΕ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 576 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ-ΟΡΟ

ZOG 576 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ-ΧΡΩΜΙΟ,ΟΡΟ ΜΑΤ-ΟΡΟ

ZOG 579 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 579 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 582 ΑΝΤΙΚΕ ΣΚΟΥΡΙΑ,ΙΒΟΥΑΡ,ΚΑΦΕ ΕΛΙΑΣ,ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ,ΜΑΥΡΟ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

ZOG 582 ΑΝΤΙΚΕ ΣΚΟΥΡΙΑ,ΙΒΟΥΑΡ,ΚΑΦΕ ΕΛΙΑΣ,ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ,ΜΑΥΡΟ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

ZOG 583 ΑΝΤΙΚΕ ΣΚΟΥΡΙΑ,ΜΑΥΡΟ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 583 ΑΝΤΙΚΕ ΣΚΟΥΡΙΑ,ΜΑΥΡΟ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 584 ΑΝΤΙΚΕ ΣΚΟΥΡΙΑ,ΜΑΥΡΟ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 584 ΑΝΤΙΚΕ ΣΚΟΥΡΙΑ,ΜΑΥΡΟ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 585 ΙΒΟΥΑΡ,ΚΑΦΕ ΕΛΙΑΣ,ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 585 ΙΒΟΥΑΡ,ΚΑΦΕ ΕΛΙΑΣ,ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 586 ΚΑΦΕ ΕΛΙΑΣ,ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 586 ΚΑΦΕ ΕΛΙΑΣ,ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ,ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΟΡΟ ΜΑΤ

ZOG 604 ΜΑΥΡΟ

ZOG 604 ΜΑΥΡΟ