ΠΑΓΚΟΙ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 10-12mm

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

BES Compact Fab Alabastro

BES Compact Fab Alabastro

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab Calacatta

BES Compact Fab Calacatta

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab Gesso

BES Compact Fab Gesso

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab GrigioCemento

BES Compact Fab GrigioCemento

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab Lavagna

BES Compact Fab Lavagna

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab Ossido

BES Compact Fab Ossido

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab TestaDiMoro

BES Compact Fab TestaDiMoro

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Fab Travertino

BES Compact Fab Travertino

Διαστάσεις: 4,2Χ1,3 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan 0190 AF Black

BES Compact Kronospan 0190 AF Black

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan 0190 SL Black

BES Compact Kronospan 0190 SL Black

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan 8685 SU Snow White

BES Compact Kronospan 8685 SU Snow White

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan K023 SU Venato

BES Compact Kronospan K023 SU Venato

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan K028 SU Portland

BES Compact Kronospan K028 SU Portland

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan K108 SU Peltro

BES Compact Kronospan K108 SU Peltro

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan K367 PH Cream Navona

BES Compact Kronospan K367 PH Cream Navona

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
BES Compact Kronospan K368 PH Grey Atlantic Marble

BES Compact Kronospan K368 PH Grey Atlantic Marble

Διαστάσεις: 4,1Χ1,3 , 4,1X0,65 m , Πάχος: 12mm
ELT 3096

ELT 3096

Διαστάσεις 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: ANNAPURNA, SYNCHRO CLUB , Προφίλ: 10mm, WHITE CORE, P3, P10, P12
ELT 3103

ELT 3103

Διαστάσεις 4,20Χ0,60 , 4,20X0,64 , 4,20X0,80 m , Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10/12mm, FULL COLOR & BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3104

ELT 3104

Διαστάσεις 4,20Χ0,60 , 4,20X0,64 , 4,20X0,80 m , Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10/12mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3153

ELT 3153

Διαστάσεις 4,20Χ0,60 , 4,20X0,64 , 4,20X0,80 m , Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10/12mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3155

ELT 3155

Διαστάσεις 4,20Χ0,60 , 4,20X0,64 , 4,20X0,80 m , Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10/12mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3190

ELT 3190

Διαστάσεις 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: CANYON, ANNAPURNA , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3294

ELT 3294

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3420

ELT 3420

Επιφάνεια: HONED GLOSS , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 3426

ELT 3426

Επιφάνεια: NDF , Προφίλ: 10mm, BROWN CORE, P3, P10, P12
ELT 3460

ELT 3460

Επιφάνεια: NDF , Προφίλ: 10mm, BROWN CORE, P3, P10, P12
ELT 3478

ELT 3478

Επιφάνεια: HONED GLOSS , Προφίλ: 10mm, BROWN CORE, P3, P10, P12
ELT 4208

ELT 4208

Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10mm, BROWN CORE, P3, P10, P12
ELT 4399

ELT 4399

Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10mm, BROWN CORE, P3, P10, P12
ELT 4565

ELT 4565

Επιφάνεια: MAT , Προφίλ: 10mm, BROWN CORE, P3, P10, P12
ELT 5040

ELT 5040

Επιφάνεια: GLOSS , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 5054

ELT 5054

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 5056

ELT 5056

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 5058

ELT 5058

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 5099

ELT 5099

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10/12mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 5156

ELT 5156

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT 5163

ELT 5163

Επιφάνεια: HONED , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT A028

ELT A028

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: ANNAPURNA , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT C001

ELT C001

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: SYNCHRO CLUB , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT C003

ELT C003

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: SYNCHRO CLUB , Προφίλ: 10mm, SAND CORE, P3, P10, P12
ELT C005

ELT C005

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: SYNCHRO CLUB , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT CA04

ELT CA04

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: CANYON , Προφίλ: 10mm, CEMENT CORE, P3, P10, P12
ELT CA05

ELT CA05

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: CANYON , Προφίλ: 10mm, CEMENT CORE, P3, P10, P12
ELT CA06

ELT CA06

Διαστάσεις: 4,20Χ1,40 m , Επιφάνεια: CANYON , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT F3306 SNOW

ELT F3306 SNOW

Διαστάσεις: 3,60X0,60 , 3,60X0,64 , 6,60X0,80 m , Επιφάνεια: GLOSS , Προφίλ: 12mm, P3, P10, P12
ELT F3314 SNOW

ELT F3314 SNOW

Διαστάσεις: 3,60X0,60 , 3,60X0,64 , 6,60X0,80 m , Επιφάνεια: GLOSS , Προφίλ: 12mm, P3, P10, P12
ELT N002

ELT N002

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: NIRVANA , Προφίλ: 10mm, CEMENT CORE, P3, P10, P12
ELT N004

ELT N004

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: NIRVANA , Προφίλ: 10mm, ZINCO CORE, P3, P10, P12
ELT N005

ELT N005

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: NIRVANA , Προφίλ: 10mm, EARTH CORE, P3, P10, P12
ELT OL00

ELT OL00

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: OLYMPUS , Προφίλ: 10mm, WHITE CORE, P3, P10, P12
ELT OL04

ELT OL04

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: OLYMPUS , Προφίλ: 10mm, BLACK CORE, P3, P10, P12
ELT OL07

ELT OL07

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: OLYMPUS , Προφίλ: 10mm, SAND CORE, P3, P10, P12
ELT OL08

ELT OL08

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: OLYMPUS , Προφίλ: 10mm, SPACE CORE, P3, P10, P12
ELT R009

ELT R009

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: COLORADO , Προφίλ: 10mm, EARTH CORE, P3, P10, P12
ELT R012

ELT R012

Διαστάσεις: 4,20X1,40 m , Επιφάνεια: SYNCHRO , Προφίλ: 10mm, SPACE CORE, P3, P10, P12