ΠΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

Πλάτες Πάγκου με H.P.L

Πλάτες Πάγκου με H.P.L

Πλάτες Πάγκου με H.P.L ματ

Πλάτες Πάγκου με H.P.L ματ

Πλάτες Πάγκου με H.P.L απομίμησης τούβλου, ξύλου ή τσιμέντου

Πλάτες Πάγκου με H.P.L απομίμησης τούβλου, ξύλου ή τσιμέντου