ΠΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ME H.P.L. ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥΒΛΟΥ, ΞΥΛΟΥ Ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

ELT D2101

ELT D2101

Μήκος: 3,6 m
ELT D2103

ELT D2103

Μήκος: 3,6 m
ELT D2106

ELT D2106

Μήκος: 3,6 m
ELT D2113

ELT D2113

Μήκος: 3,6 m