ΠΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ H.P.L

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

ELT 180

ELT 180

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT 1024

ELT 1024

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 1149

ELT 1149

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT 1151

ELT 1151

Επιφάνεια: MAT
ELT 1172

ELT 1172

Επιφάνεια: ΠΟΡΟ
ELT 1242

ELT 1242

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT 1321

ELT 1321

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 1509

ELT 1509

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3001

ELT 3001

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3004

ELT 3004

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3211

ELT 3211

Επιφάνεια: MAT
ELT 3283

ELT 3283

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT 3306

ELT 3306

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3308

ELT 3308

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3310

ELT 3310

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3314

ELT 3314

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 3325

ELT 3325

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3330

ELT 3330

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3347

ELT 3347

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3355

ELT 3355

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3358

ELT 3358

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3364

ELT 3364

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3366

ELT 3366

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3395

ELT 3395

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3398

ELT 3398

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3409

ELT 3409

Επιφάνεια: LOSA
ELT 3412

ELT 3412

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3413

ELT 3413

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3414

ELT 3414

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3420

ELT 3420

Επιφάνεια: LOSA
ELT 3426

ELT 3426

Επιφάνεια: AR+
ELT 3428

ELT 3428

Επιφάνεια: LUNA
ELT 3446

ELT 3446

Επιφάνεια: Kér
ELT 3447

ELT 3447

Επιφάνεια: Kér
ELT 3448

ELT 3448

Επιφάνεια: Kér
ELT 3449

ELT 3449

Επιφάνεια: Kér
ELT 3452

ELT 3452

Επιφάνεια: Kér
ELT 3453

ELT 3453

Επιφάνεια: Kér
ELT 3460

ELT 3460

Επιφάνεια: AR+
ELT 3478

ELT 3478

Επιφάνεια: AR+
ELT 3480

ELT 3480

Επιφάνεια: AR+
ELT 3526

ELT 3526

Διαστάσεις: 3,60Χ0,6 m, Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ
ELT 3690

ELT 3690

Επιφάνεια: HONED
ELT 3830

ELT 3830

Επιφάνεια: HONED
ELT 4573

ELT 4573

Επιφάνεια: LUNA
ELT 4584

ELT 4584

Επιφάνεια: ΠΟΡΟ
ELT 4587

ELT 4587

Επιφάνεια: ΠΟΡΟ
ELT 4588

ELT 4588

Επιφάνεια: ΠΟΡΟ
ELT 4714

ELT 4714

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT 6242

ELT 6242

Επιφάνεια: GLOSS
ELT 6254

ELT 6254

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT 7001

ELT 7001

Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ
ELT 7003

ELT 7003

Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ
ELT 7005

ELT 7005

Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ
ELT 7190

ELT 7190

Επιφάνεια: HONED
ELT 7527

ELT 7527

Επιφάνεια: LUNA
ELT 7623

ELT 7623

Επιφάνεια: LUNA
ELT 7732

ELT 7732

Επιφάνεια: HONED
ELT 9482

ELT 9482

Επιφάνεια: AR+
ELT 9485

ELT 9485

Επιφάνεια: AR+
ELT C001

ELT C001

Επιφάνεια: SYNCHRO
ELT C003

ELT C003

Επιφάνεια: SYNCHRO
ELT C005

ELT C005

Επιφάνεια: SYNCHRO
ELT C006

ELT C006

Επιφάνεια: SYNCHRO
ELT C007

ELT C007

Επιφάνεια: SYNCHRO
ELT D17

ELT D17

Επιφάνεια: HONED
ELT GN244

ELT GN244

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT H437

ELT H437

Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ
ELT M0001

ELT M0001

Επιφάνεια: GLOSS
ELT N002

ELT N002

Επιφάνεια: NIRVANA
ELT N003

ELT N003

Επιφάνεια: NIRVANA
ELT OL00

ELT OL00

Επιφάνεια: OLYMPUS
ELT OL05

ELT OL05

Επιφάνεια: OLYMPUS
ELT OL07

ELT OL07

Επιφάνεια: OLYMPUS
ELT OL08

ELT OL08

Επιφάνεια: OLYMPUS
ELT R005

ELT R005

Επιφάνεια: RIO
ELT R006

ELT R006

Επιφάνεια: RIO
ELT S021

ELT S021

Επιφάνεια: MAT
ELT S022

ELT S022

Επιφάνεια: MAT
ELT S3325

ELT S3325

Επιφάνεια: LUNA
ELT S3330

ELT S3330

Επιφάνεια: LUNA
ELT S3347

ELT S3347

Επιφάνεια: LUNA
ELT S3355

ELT S3355

Επιφάνεια: LUNA
ELT S3366

ELT S3366

Επιφάνεια: LUNA