ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

Δίφυλλο – Μονόφυλο Πατάρι

Δίφυλλο – Μονόφυλο Πατάρι

Σπαστή ανοιγόμενη

Σπαστή ανοιγόμενη

Συρόμενη Εξωτερική

Συρόμενη Εξωτερική

Συρόμενη Χωνευτή.jpg

Συρόμενη Χωνευτή.jpg