ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποκλίνουν χρωματικά από την πραγματικότητα.
Η Ξυλεία Σπανός προτείνει να συμβουλεύεστε και το φυσικό χρωματολόγιο.

ΑΒ
VIO 200 Λευκό

VIO 200 Λευκό

VIO 205 Λευκό

VIO 205 Λευκό

VIO 304 Grey

VIO 304 Grey

VIO 355 Μπεζ

VIO 355 Μπεζ

VIO EX001 Tadao Scuffy

VIO EX001 Tadao Scuffy

VIO EX002 Tadao Scuffy

VIO EX002 Tadao Scuffy

VIO EX003 Buntschiefer Monreal

VIO EX003 Buntschiefer Monreal

VIO EX004 Buntschiefer Monreal

VIO EX004 Buntschiefer Monreal

VIO EX008 Canvas

VIO EX008 Canvas

VIO SN010

VIO SN010

VIO SN015 Agrippina

VIO SN015 Agrippina

VIO SN020 Oxford Tela

VIO SN020 Oxford Tela

VIO SN025 Oxford Tela

VIO SN025 Oxford Tela

VIO SN030 Belgium

VIO SN030 Belgium

VIO SN035 Mares

VIO SN035 Mares

VIO SN040 West

VIO SN040 West

VIO 263 Anigre

VIO 263 Anigre

VIO 331 Light Oak

VIO 331 Light Oak

VIO 336 Choco Oak

VIO 336 Choco Oak

VIO 504 Lancaster Oak Bora

VIO 504 Lancaster Oak Bora

VIO 505 Lancaster Oak Bora

VIO 505 Lancaster Oak Bora

VIO 515 Avela Allover

VIO 515 Avela Allover

VIO 610 Lindholm

VIO 610 Lindholm

VIO 615 Devine Oak

VIO 615 Devine Oak

VIO 620 Timeo Pine

VIO 620 Timeo Pine

VIO 625 Nussbaum Lumurnba

VIO 625 Nussbaum Lumurnba

VIO 635 Andersen Pine

VIO 635 Andersen Pine

VIO EX005 Eiche Ribbeck

VIO EX005 Eiche Ribbeck

VIO EX006 Eiche Ribbeck

VIO EX006 Eiche Ribbeck

VIO EX007 Eiche Ribbeck

VIO EX007 Eiche Ribbeck

VIO EX009 Eiche Ribbeck

VIO EX009 Eiche Ribbeck

VIO SN045 Antissa Tibero

VIO SN045 Antissa Tibero

VIO SN050 Esche Belarus

VIO SN050 Esche Belarus

VIO SN055 Eiche Puccini

VIO SN055 Eiche Puccini

ΑΒ