ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

Έλατο

Έλατο

Κορμουδάκια

Κορμουδάκια

Pitch Pine

Pitch Pine

Red Wood

Red Wood

Τράβα Τριμμένη Πελεκητά

Τράβα Τριμμένη Πελεκητά