ΠΡΟΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΑΒ
ter Hürne - K01 Oak unfinished effect plank

ter Hürne - K01 Oak unfinished effect plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - K02 Oak light grey plank

ter Hürne - K02 Oak light grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - K03 Oak grey plank

ter Hürne - K03 Oak grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - K04 Oak ochre brown plank

ter Hürne - K04 Oak ochre brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - K05 Oak basalt brown plank

ter Hürne - K05 Oak basalt brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - K06 Oak red brown plank

ter Hürne - K06 Oak red brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - L01 Oak sand grey plank

ter Hürne - L01 Oak sand grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - L02 Oak sand brown plank

ter Hürne - L02 Oak sand brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - L03 Oak smoke grey plank

ter Hürne - L03 Oak smoke grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - L04 Oak terra brown plank

ter Hürne - L04 Oak terra brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - L05 Oak azure brown plank

ter Hürne - L05 Oak azure brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - M01 Oak unfinished effect herringbone

ter Hürne - M01 Oak unfinished effect herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M01a Oak unfinished effect system plank

ter Hürne - M01a Oak unfinished effect system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M02 Oak light grey herringbone

ter Hürne - M02 Oak light grey herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M02a Oak light grey system plank

ter Hürne - M02a Oak light grey system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M03 Oak grey herringbone

ter Hürne - M03 Oak grey herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M03a Oak grey system plank

ter Hürne - M03a Oak grey system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M04 Oak ochre brown herringbone

ter Hürne - M04 Oak ochre brown herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M04a Oak ochre brown system plank

ter Hürne - M04a Oak ochre brown system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M05 Oak basalt brown herringbone

ter Hürne - M05 Oak basalt brown herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M05a Oak basalt brown system plank

ter Hürne - M05a Oak basalt brown system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M06 Oak red brown herringbone

ter Hürne - M06 Oak red brown herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M06a Oak red brown system plank

ter Hürne - M06a Oak red brown system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M07 Oak herringbone

ter Hürne - M07 Oak herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M07a Oak system plank

ter Hürne - M07a Oak system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M08 Oak sand grey herringbone

ter Hürne - M08 Oak sand grey herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M08a Oak sand grey system plank

ter Hürne - M08a Oak sand grey system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M09 Oak sand brown herringbone

ter Hürne - M09 Oak sand brown herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M09a Oak sand brown system plank

ter Hürne - M09a Oak sand brown system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M10 Oak smoke grey herringbone

ter Hürne - M10 Oak smoke grey herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M10a Oak smoke grey system plank

ter Hürne - M10a Oak smoke grey system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M11 Oak terra brown herringbone

ter Hürne - M11 Oak terra brown herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M11a Oak terra brown system plank

ter Hürne - M11a Oak terra brown system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M12 Oak azure brown herringbone

ter Hürne - M12 Oak azure brown herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M12a Oak azure brown system plank

ter Hürne - M12a Oak azure brown system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M13 Oak light beige herringbone

ter Hürne - M13 Oak light beige herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M13a Oak light beige system plank

ter Hürne - M13a Oak light beige system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M14 Oak herringbone

ter Hürne - M14 Oak herringbone

Διαστάσεις: 1082 x 162 x 12 mm
ter Hürne - M14a Oak system plank

ter Hürne - M14a Oak system plank

Διαστάσεις: 972 x 162 x 12 mm
ter Hürne - N01 Oak unique plank

ter Hürne - N01 Oak unique plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N02 Oak unique sand beige plank

ter Hürne - N02 Oak unique sand beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N03 Oak unique silver grey plank

ter Hürne - N03 Oak unique silver grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N04 Oak unique plank

ter Hürne - N04 Oak unique plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N05 Oak unique velvet brown plank

ter Hürne - N05 Oak unique velvet brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N06 Oak unique old brown plank

ter Hürne - N06 Oak unique old brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N07 Oak unique unfinished effect plank

ter Hürne - N07 Oak unique unfinished effect plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N08 Oak unique grey beige plank

ter Hürne - N08 Oak unique grey beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - N09 Oak unique mist brown plank

ter Hürne - N09 Oak unique mist brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P01 Oak basket weave

ter Hürne - P01 Oak basket weave

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P02 Oak sand grey basket weave

ter Hürne - P02 Oak sand grey basket weave

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P03 Oak sand brown basket weave

ter Hürne - P03 Oak sand brown basket weave

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P04 Oak terra brown basket weave

ter Hürne - P04 Oak terra brown basket weave

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P05 Oak azure brown basket weave

ter Hürne - P05 Oak azure brown basket weave

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P06 Oak design 3-strip

ter Hürne - P06 Oak design 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P07 Oak design sand grey 3-strip

ter Hürne - P07 Oak design sand grey 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P08 Oak design sand brown 3-strip

ter Hürne - P08 Oak design sand brown 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P09 Oak design terra brown 3-strip

ter Hürne - P09 Oak design terra brown 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - P10 Oak design azure brown 3-strip

ter Hürne - P10 Oak design azure brown 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R01 Oak plank

ter Hürne - R01 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R02 Oak alpine plank

ter Hürne - R02 Oak alpine plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R03 Oak light beige plank

ter Hürne - R03 Oak light beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R04 Oak dark brown plank

ter Hürne - R04 Oak dark brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R05 Oak alpine light beige plank

ter Hürne - R05 Oak alpine light beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R06 Oak plank

ter Hürne - R06 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R07 Oak tobacco brown plank

ter Hürne - R07 Oak tobacco brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - R10 Oak alpine grey brown plank

ter Hürne - R10 Oak alpine grey brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S01 Oak plank

ter Hürne - S01 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S02 Oak light beige plank

ter Hürne - S02 Oak light beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S03 Oak plank

ter Hürne - S03 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S04 Oak soft beige plank

ter Hürne - S04 Oak soft beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S05 Oak light beige plank

ter Hürne - S05 Oak light beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S06 Oak plank

ter Hürne - S06 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S07 Oak reed grey plank

ter Hürne - S07 Oak reed grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S08 Walnut plank

ter Hürne - S08 Walnut plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - S09 Oak cinnamon brown plank

ter Hürne - S09 Oak cinnamon brown plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T01 Oak plank

ter Hürne - T01 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T02 Oak soft grey plank

ter Hürne - T02 Oak soft grey plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T03 Oak crystal white plank

ter Hürne - T03 Oak crystal white plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T04 Oak light beige plank

ter Hürne - T04 Oak light beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T05 Oak grey white plank

ter Hürne - T05 Oak grey white plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T06 Ash azure white plank

ter Hürne - T06 Ash azure white plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T07 Oak plank

ter Hürne - T07 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T08 Walnut plank

ter Hürne - T08 Walnut plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T09 Oak plank

ter Hürne - T09 Oak plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T10 Hard Maple Canadian plank

ter Hürne - T10 Hard Maple Canadian plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T11 Beech plank

ter Hürne - T11 Beech plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T12 Oak old white plank

ter Hürne - T12 Oak old white plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - T13 Bamboo caramel beige plank

ter Hürne - T13 Bamboo caramel beige plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U01 Oak 3-strip

ter Hürne - U01 Oak 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U02 Oak 3-strip

ter Hürne - U02 Oak 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U03 Beech 3-strip

ter Hürne - U03 Beech 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U04 Oak grey white 3-strip

ter Hürne - U04 Oak grey white 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U05 Oak design mist grey 3-strip

ter Hürne - U05 Oak design mist grey 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U06 Ash grey white 3-strip

ter Hürne - U06 Ash grey white 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U08 Hard Maple Canadian 3-strip

ter Hürne - U08 Hard Maple Canadian 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U09 Oak old white 3-strip

ter Hürne - U09 Oak old white 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U10 Walnut 3-strip

ter Hürne - U10 Walnut 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U11 Cherry American 3-strip

ter Hürne - U11 Cherry American 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U12 Beech 3-strip

ter Hürne - U12 Beech 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U13 Ash azure white 3-strip

ter Hürne - U13 Ash azure white 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U14 Oak light beige 3-strip

ter Hürne - U14 Oak light beige 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - U15 Ash white violet 3-strip

ter Hürne - U15 Ash white violet 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V01 Oak 3-strip

ter Hürne - V01 Oak 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V03 Oak 3-strip

ter Hürne - V03 Oak 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V04 Oak 3-strip

ter Hürne - V04 Oak 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V05 Oak tobacco brown 3-strip

ter Hürne - V05 Oak tobacco brown 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V06 Walnut 3-strip

ter Hürne - V06 Walnut 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V07 Beech 3-strip

ter Hürne - V07 Beech 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V08 Oak soft beige 3-strip

ter Hürne - V08 Oak soft beige 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - V09 Oak light beige 3-strip

ter Hürne - V09 Oak light beige 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 13 mm
ter Hürne - Oak no.1101 3-strip

ter Hürne - Oak no.1101 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Oak no.1102 3-strip

ter Hürne - Oak no.1102 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Oak no.1103 3-strip

ter Hürne - Oak no.1103 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Oak no.1106 plank

ter Hürne - Oak no.1106 plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Oak no.1107 plank

ter Hürne - Oak no.1107 plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Oak no.1108 plank

ter Hürne - Oak no.1108 plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Oak no.1109 plank

ter Hürne - Oak no.1109 plank

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ter Hürne - Beech no.1110 3-strip

ter Hürne - Beech no.1110 3-strip

Διαστάσεις: 2390 x 200 x 11 mm
ΑΒ